ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο συνδυασμός  μεθοδολογίας εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη συναισθηματική νοημοσύνη σε συνδυασμό με την προσομοίωση για τη διαμόρφωση των πολιτών του μέλλοντος 
 1. ΣΤΟΧΟΙ
  Το εκπαιδευτικό σύστημα αποσκοπεί μέσα από δεκαέξι διαλέξεις - προσομοιώσεις και αξιολογήσεις να πετύχει τους ακόλουθους στόχους: ​ Δημιουργία ενεργών πολιτών του μέλλοντος Ανάπτυξη κριτικής - συνθετικής ικανότητας Ομαδικότητα & Προσαρμοστικότητα Ευρύτητα Πνεύματος Δημιουργία Εθνικής Συνείδησης Ανάπτυξη Στρατηγικής Σκέψης Ευελεξία Επίγνωση των ταλέντων, δεξιοτήτων και αδυναμιών
 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
  Η μεθοδολογία του εκπαιδευτικού συστήματος της MSETT Hellas αποτελείται από τρία στάδια - εκπαιδευτικές φάσεις: Διάλεξη σχετική με την ιστορική περίοδο που εξετάζεται και τις παραμέτρους οι οποίες μελετώνται με έντονα στοιχεία δραματοποίησης και απόδοσης ρόλων στο ακοατήριο. Παράλληλα, συνδέεται η ιστορική περίοδος με το παρόν και αναζητούνται τα κοινά σημεία και διαφορές. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν να παίξουν ρόλους σε μια διαδραστική αναπαράσταση ενός ιστορικού γεγονότος μέσα από μοντέλα προσομοίωσης και στρατηγικά παιχνίδια. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο έργο με βάση το "σενάριο" της προσομοίωσης. Μετά το τέλος της προσομοίωσης κάθε παιδί αξιολογείται από τα μέλη της ομάδας του σύμφωνα με βάση ένα σύστημα αξιολόγησης που έχει αναπτύξει η MSETT Hellas.
 3. ΠΥΛΩΝΕΣ
  Το εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Κοινωνία - Πολιτισμός Πολιτική Οικονομία Τεχνολογία Κάθενας από αυτούς εξετάζεται μέσα από μια ιστορική περίοδο η οποία χρησιμοποιείται για να καταδείξει τα συστατικά στοιχεία του κάθε πυλώνα. Τα παιδιά εκπαιδεύονται με την εκταταμένη χρήση της προσομοίωσης και των τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων στο να εκτιμούν μια ιστορική κατάσταση, αν αναλαμβάνουν ρόλους και να παίρνουν αποφάσεις οι οποίες έχουν αντίκτυπο στο ευρύτερο πλαίσιο της εποχής που εξετάζεται.
 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  Το σύστημα αξιολόγησης έχει δομηθεί στη βάση της κατανόησης από τα παιδιά των δυνατοτήτων τους, των αδυναμιών τους και του ρόλου τους ως μέλη μιας ομάδας η οποία αναλαμβάνει να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο έργο. Το σύστημα αυτό έχει προκύψει από ένα συνδυασμό εργαλίων Επιχειρησιακής Έρευνας με σκοπό την απόκτηση μιας πλήρους εικόνας για το εκπαιδευόμενο κοινό η οποία να προκύπτει μέσα από μετρήσιμα μεγέθη, όπως χρόνους αντίδρασης, αποτελεσματικότητα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, κλπ. Μέσα από την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση από την ομάδα, το παιδί μαθαίνει την αξία του ομαδικού πνεύματος αλλά και την αξία της ατομικής συνεισφοράς στην ομαδική προσπάθεια.
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
(ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ)
Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ)

Η καταστροφή του 1922 υπήρξε καταλυτική για την Ελλάδα αλλά και για τους Ελληνικούς πληθυσμούς που μετά από χιλιετίες άφησαν την Μικρά Ασία. Όμως η Ελληνική κοινωνία μεταμορθώθηκε μετά την έλευση των Μικρασιατών προσφύγων. Έχοντας σημαντικές διαφορές (πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές, γλωσσικές και μορφωτικές) με τους κατοίκους της Ελληνικής επικράτειας εντάχθηκαν τελικά στις κοινωνικές δομές μέσα από τα κοινά τους στοιχεία, τη θρησκεία και την εθνική καταγωγή.
Επέφεραν σημαντικές αλλαγές στηην Ελληνική κοινωνία, με την επιχειρηματικότητα, την παιδεία και τη μόρφωση που διέθεταν, το ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια και την κοινωνία αλλά και την ευρύτητα πνεύματος που διέθεταν. Η γειτονιά, η εκκλησία, το σχολείο και η εργασία ήταν οι χώροι που συντελέστηκε η ένταξη και η αφομοίωση των προσφύγων. Τα παιδιά εδώ μαθαίνουν την ανοχή, την αλληλεγγύη, την υποστήριξη σε κείνον που πάσχει αλλά αναπτύσουν και την κριτική τους σκέψη αναφορικά με το ποιός μπορεί να επηρεάζει ποιόν και με ποιό τρόπο. Κατανοούν βαθιά το ρόλο της παράδοσης, της εθνικής καταγωγής αλλά και τις ανατροπές που καλείται μια κοινωνία να κάνει.
Η προσομοίωση τους δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τα δικά τους κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά αλλά και τις δεξιότητες που διαθέτουν και τους ρόλους που μπορούν να παίξουν στο σύνολο με βάση αυτές.
Η δημοκρατική διακυβέρνηση, όταν αυτή διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ηγετικές προσωπικότητες με όραμα και ρεαλισμό, προσδίδει στις κοινωνίες σαφέστατα κίνητρα προόδου και παρέχει ευημερία στους πολίτες.
Μελετάμε δύο πολύ σημαντικές περιόδους της Αρχαίας και της Νεώτερης Ιστορίας κατά τις οποίες ενσαρκώθηκε το δημοκρατικό ιδεώδες με δεδομένες πρακτικές και γεγονότα. Η εξισορρόπηση των κοινωνικών συμφερόντων των διαφόρων ομάδων με τρόπο αριστοτεχνικό από τους ηγέτες έφερε εύρυθμη λειτουργία του κράτους, οικονομική ανάπτυξη, οργάνωση και επικράτησαν αξίες κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η εσωτερική αυτή πρόοδος οδήγησε της Αθήνα του Περικλή στην Αθηναϊκή Ηγεμονία και την Ελλάδα στο διπλασιασμό των εδαφών της. Τα παιδιά διδάσκονται τη δημιουργία αξιακών συστημάτων (Ελευθερία Έκφρασης, Δικαιοσύνη, Αλληλεγγύη) τα οποία οδηγούν σε συνολική ευημερία, διεθνή αξιοπιστία και ισχυροποίηση ενός κράτους, ενώ μέσα από την προσομοίωση αξιολογούν τον εαυτό τους με βάση τους ρόλους που ανέλαβαν ως ιστορικές προσωπικότητες. 
ΤΟΝΕΩΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Η διαμόρφωση ενός οικονομικού συστήματος σε ένα νέο κράτος και οι διαδοχικές μεταβάσεις σε θεσμούς και συστήματα προκαλούν σχεδόν πάντα οικονομικές δυσλειτουργίες και κοινωνικές αντιδράσεις. Στη νεώτερη Ιστορία της Ελλάδας, ο υπερβολικός διεθνής δανεισμός με επαχθείς όρους και η υπερβολική φορολόγηση των μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων (εποχή Τρικούπη), οι διεθνείς οικονομικές συγκυρίες (κράχ 1929) αλλά και η ατυχής διαχείριση των εθνικών πόρων, συντέλεσαν σε δώδεκα πτωχεύσεις του κράτους, έναν διεθνή οικονομικό έλεγχο (1898 - 1910) και πολλές άλλες περιπέτειες.
Πόλεμοι, εθνικοί διχασμοί αλλά και συστηματική διασπάθιση του δημόσιου χρήματος δημιούργησαν λανθασμένες νοοτροπίες αλλά και έλλειψη συστηματικής ανάπτυξης της Ελλάδας, με υγιείς τρόπους και σαφείς κατευθύνσεις. Εδώ τα παιδιά μαθαίνουν πως η οικονομία δεν είναι ανεξάρτητη από την κοινωνία και πως η συνολική προσπάθεια φέρνει την ανάπτυξη και την ευημερία. Συνειδητοποιούν μέσα από την προσομοίωση αν μπορούν να κάνουν έξυπνη διαχείριση των πόρων και κατανοούν βαθιά την αξία της έννοιας "ενεργός πολίτης" και των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων τους. 
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)
Η αξία των τεχνολογικών επιτευγμάτων, η ευφερετικότητα και η τεχνολογική πρόοδος είναι στοιχεία που προσδίδουν ισχύ σε μια κοινωνία και ένα κράτος. Σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία δημιουργείται ένα πλαίσιο που εξασφαλίζει τόσο την άμυνα μιας χώρας όσο και την ευημερία των πολιτών της αλλά και τη δυνατότητα απερίσπαστης δημιουργικής ανάπτυξης. Μελετάμε την εποχή της αμυντικής τεχνολογίας των Αρχαίων Ελλήνων, την εποχή των ιατρικών και των φυσικών τεχνολογικών ανακαλύψεων και μηχανών (Αρχιμήδης), την εποχή της χημικής και αμυντικής τεχνολογίας του Βυζαντίου και τελικά την καθυστηρεμένη υιοθέτηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων από το σύγχρονο Ελληνικό κράτος.
Τα παιδιά κατανοούν τις λύσεις που προκύπτουν από την τεχνολογική πρόοδο για μια κοινωνία, την ισχύ που μπορεί ένα κράτος να αναπτύξει μέσα από αυτήν αλλά και τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντλήσει οικονομικούς πόρους από το διεθνές περιβάλλον. Η προσομοίωση τους παρέχει τη δυνατότητα να δούν τι τους ταιριάζει από πλευράς επιστημονικής έρευνας, πως μπορούν να εκφράσουν την ευφερητικότητά τους μέσα από την τεχνολογία και τι είναι εκείνο που μπορούν να πετύχουν από τη συντονισμένη ομαδική χρήση των τεχνολογικών δεδομένων.
Ηρόδοτος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΔΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Η Ευαγγελία Μαρδίκη γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Ιστορικού - Αρχαιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει εδώ πάρα πολλά χρόνια τη νεώτερη Ελληνική Ιστορία σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου έχοντας αναπτύξει μια μεθοδολογία διδασκαλίας η οποία βασίζεται στη δραματοποίηση των γεγονότων και στον παραβολικό - συγκριτικό λόγο. Ο συστηματικός τρόπος διδασκαλίας αλλά και η αποδοχή από την πλευρά των παιδιών της μεθοδολογίας της, αποτυπώνεται από τα αποτελέσματα τους στις πανελλήνιες εξετάσεις, τα οποία είναι εντυπωσιακά. Τα τελευταία δύο χρόνια η Ευαγγελία Μαρδίκη συνεργάζεται με την MSETT Hellas για την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού εκπαιδευτικού συστήματος με την ευρεία χρήση της προσομοίωσης σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία διδασκαλίας της Ιστορίας την οποία ακολουθεί.